OTTOMAN BOCHA, XVII century, detail

OTTOMAN BOCHA, XVII century, detail, The Antique Rug & Textile Show 2009 in San Francisco
OTTOMAN BOCHA, XVII century, detail
Exhibitor Alfio Nicolosi