19th century Kurdish mafrash

19th century Kurdish mafrash, The Antique Rug & Textile Show 2009 in San Francisco
This is a 19th century Kurdish mafrash. Unusual!
Exhibitor Ron Hort